poniedziałek, 22 kwietnia 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala duża
Kino Światowid
Wariaci
godz. 15:45
Sala Studyjna
Sala Kameralna
Rosalie
godz. 17:30
Sala duża
Kino Światowid
Perfect Days
godz. 17:45
Sala Kameralna
Przysięga Ireny
godz. 18:00
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
Civil War
godz. 20:15
Sala Kameralna
wtorek, 23 kwietnia 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Wariaci
godz. 13:00
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
Perfect Days
godz. 15:30
Sala Kameralna
Przysięga Ireny
godz. 15:30
Sala Studyjna
Rosalie
godz. 17:30
Sala duża
Kino Światowid
Sala Kameralna
Civil War
godz. 19:45
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
środa, 24 kwietnia 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Wariaci
godz. 13:00
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
Perfect Days
godz. 15:30
Sala Kameralna
Rosalie
godz. 17:30
Sala duża
Kino Światowid
Sala Kameralna
Civil War
godz. 19:45
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
czwartek, 25 kwietnia 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Perfect Days
godz. 15:30
Sala Kameralna
Przysięga Ireny
godz. 15:30
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
Rosalie
godz. 17:30
Sala duża
Kino Światowid
Wariaci
godz. 17:45
Sala Studyjna
Ręce do góry
godz. 18:00
Sala Kameralna
Civil War
godz. 19:45
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
piątek, 26 kwietnia 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Challengers
godz. 14:30
Sala duża
Kino Światowid
Sala Studyjna
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
Przysięga Ireny
godz. 18:00
Sala Studyjna
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
Challengers
godz. 20:30
Sala Kameralna
sobota, 27 kwietnia 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala Widowiskowo-Sportowa (Turnieje Taneczne)
CSE Światowid
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
Sala duża
Kino Światowid
Challengers
godz. 13:45
Sala Kameralna
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
Przysięga Ireny
godz. 17:15
Sala Studyjna
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
Challengers
godz. 20:00
Sala Kameralna
niedziela, 28 kwietnia 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
Sala duża
Kino Światowid
Challengers
godz. 13:45
Sala Kameralna
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
Sala Kameralna
Przysięga Ireny
godz. 16:30
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
Challengers
godz. 18:30
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
czwartek, 2 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala duża
Kino Światowid
wtorek, 7 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
czwartek, 9 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Czerwone niebo DKF
godz. 19:00
Sala Kameralna
sobota, 11 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala duża
Kino Światowid
niedziela, 12 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala duża
Kino Światowid
piątek, 17 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Rave Weekend z MDAG
godz. 19:45
Sala Kameralna
sobota, 18 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala Kameralna
niedziela, 19 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
wtorek, 21 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
czwartek, 23 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
sobota, 25 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala Widowiskowo-Sportowa (Turnieje Taneczne)
CSE Światowid
środa, 12 czerwca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
NT Live: Vanya
godz. 18:30
Sala Kameralna
czwartek, 27 czerwca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala Kameralna
czwartek, 25 lipca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Na wylot
godz. 18:00
Sala Kameralna
czwartek, 29 sierpnia 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Rejs
godz. 18:00
Sala Kameralna
czwartek, 19 września 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Konopielka
godz. 18:00
Sala Kameralna
czwartek, 24 października 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Krzyk
godz. 18:00
Sala Kameralna
czwartek, 28 listopada 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce: