niedziela, 3 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala Studyjna
Kung Fu Panda 4
godz. 12:00
Sala duża
Kino Światowid
Zagadka Klary Muu
godz. 12:30
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
Impresjoniści
godz. 14:00
Sala Studyjna
Powołany 2
godz. 14:00
Sala Kameralna
Zagadka Klary Muu
godz. 15:45
Sala Kameralna
Duża Sala Kinowa
Anatomia upadku
godz. 16:45
Sala Studyjna
Sala Kameralna
Sala Studyjna
Duża Sala Kinowa
Tylko nie Ty
godz. 19:45
Sala Kameralna
poniedziałek, 4 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala duża
Kino Światowid
Powołany 2
godz. 14:45
Sala Kameralna
Impresjoniści
godz. 15:00
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
Zagadka Klary Muu
godz. 16:45
Sala Kameralna
Anatomia upadku
godz. 17:15
Sala Studyjna
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
Sala Studyjna
Tylko nie Ty
godz. 20:15
Sala Kameralna
wtorek, 5 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Zagadka Klary Muu
godz. 15:00
Sala Kameralna
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
Powołany 2
godz. 16:15
Sala Kameralna
Anatomia upadku
godz. 17:15
Sala Studyjna
Sala Kameralna
Sala duża
Kino Światowid
Impresjoniści
godz. 20:00
Sala Studyjna
Tylko nie Ty
godz. 20:15
Sala Kameralna
środa, 6 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
Zagadka Klary Muu
godz. 15:30
Sala Kameralna
Sala Kameralna
Anatomia upadku
godz. 17:15
Sala Studyjna
Impresjoniści
godz. 20:00
Sala Studyjna
Tylko nie Ty
godz. 20:00
Sala duża
Kino Światowid
czwartek, 7 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Zagadka Klary Muu
godz. 14:15
Sala duża
Kino Światowid
Sala Kameralna
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
Tylko nie Ty
godz. 17:00
Sala Kameralna
Anatomia upadku
godz. 17:15
Sala Studyjna
Sala duża
Kino Światowid
La Chimera
godz. 19:00
Sala Kameralna
Impresjoniści
godz. 20:00
Sala Studyjna
piątek, 8 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala duża
Kino Światowid
Sala duża
Kino Światowid
sobota, 9 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala duża
Kino Światowid
wtorek, 12 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
środa, 13 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Akredytacje
CSE Światowid
czwartek, 14 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Nóż w wodzie
godz. 18:00
Sala Kameralna
piątek, 15 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala Widowiskowo-Sportowa (Turnieje Taneczne)
CSE Światowid
sobota, 16 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala Widowiskowo-Sportowa (Turnieje Taneczne)
CSE Światowid
niedziela, 17 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
czwartek, 21 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Opadające liście
godz. 19:00
Sala Kameralna
piątek, 22 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Akredytacje
CSE Światowid
Glina i wino
godz. 18:00
Akredytacje
CSE Światowid
Akredytacje
CSE Światowid
sobota, 23 marca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala duża
Kino Światowid
sobota, 20 kwietnia 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala duża
Kino Światowid
czwartek, 25 kwietnia 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Ręce do góry
godz. 18:00
Sala Kameralna
sobota, 11 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala duża
Kino Światowid
niedziela, 12 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala duża
Kino Światowid
czwartek, 23 maja 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
czwartek, 27 czerwca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Sala Kameralna
czwartek, 25 lipca 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Na wylot
godz. 18:00
Sala Kameralna
czwartek, 29 sierpnia 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Rejs
godz. 18:00
Sala Kameralna
czwartek, 19 września 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Konopielka
godz. 18:00
Sala Kameralna
czwartek, 24 października 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce:
Krzyk
godz. 18:00
Sala Kameralna
czwartek, 28 listopada 2024
Tytuł:
Lokalizacja:
Wybierz miejsce: