Friday, May 24, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
The Big Trip
godz. 14:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 15:00
Large Hall
Cinema Światowid
The Big Trip
godz. 16:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 17:30
Large Hall
Cinema Światowid
Let's dance
godz. 18:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 20:00
Large Hall
Cinema Światowid
Pupille
godz. 20:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Saturday, May 25, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:

godz. 09:30


godz. 12:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 12:00
Large Hall
Cinema Światowid
The Big Trip
godz. 13:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 14:30
Large Hall
Cinema Światowid
Pupille
godz. 16:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 17:00
Large Hall
Cinema Światowid
Let's dance
godz. 18:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 19:30
Large Hall
Cinema Światowid
Doubles vies
godz. 20:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Sunday, May 26, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:

godz. 10:30

Aladdin
godz. 12:00
Large Hall
Cinema Światowid
The Big Trip
godz. 12:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
The Big Trip
godz. 14:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 14:30
Large Hall
Cinema Światowid
Let's dance
godz. 15:45
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 17:00
Large Hall
Cinema Światowid
Pupille
godz. 18:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 19:30
Large Hall
Cinema Światowid
Doubles vies
godz. 20:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Monday, May 27, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
The Big Trip
godz. 14:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 15:00
Large Hall
Cinema Światowid
The Big Trip
godz. 16:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 17:30
Large Hall
Cinema Światowid
Doubles vies
godz. 18:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 20:00
Large Hall
Cinema Światowid
Pupille
godz. 20:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Tuesday, May 28, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Large Hall
Cinema Światowid
The Big Trip
godz. 14:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 15:00
Large Hall
Cinema Światowid
Let's dance
godz. 16:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 17:30
Large Hall
Cinema Światowid
The Big Trip
godz. 18:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 20:00
Large Hall
Cinema Światowid
Pupille
godz. 20:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Wednesday, May 29, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
The Big Trip
godz. 14:30
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 15:00
Large Hall
Cinema Światowid
The Big Trip
godz. 16:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 17:30
Large Hall
Cinema Światowid

godz. 18:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Pupille
godz. 19:45
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 20:00
Large Hall
Cinema Światowid
Thursday, May 30, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
The Big Trip
godz. 14:30
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 15:00
Large Hall
Cinema Światowid
The Big Trip
godz. 16:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 17:30
Large Hall
Cinema Światowid
Breakthrough
godz. 18:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Aladdin
godz. 20:00
Large Hall
Cinema Światowid
Doubles vies
godz. 20:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Friday, May 31, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
The Big Trip
godz. 12:30
Kameralna Hall
Cinema Światowid
UglyDolls
godz. 14:30
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Los Bando
godz. 16:30
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Saturday, June 1, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
UglyDolls
godz. 11:30
Large Hall
Cinema Światowid
Los Bando
godz. 13:30
Large Hall
Cinema Światowid
The Big Trip
godz. 15:30
Large Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
Sunday, June 2, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
The Big Trip
godz. 11:30
Large Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
UglyDolls
godz. 15:29
Large Hall
Cinema Światowid
Los Bando
godz. 17:30
Large Hall
Cinema Światowid
Thursday, June 13, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:

godz. 19:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid