Friday, October 19, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Large Hall
Cinema Światowid
Lila's Book
godz. 15:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
Jak pies z kotem
godz. 16:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
First Man
godz. 18:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
First Man
godz. 20:00
Large Hall
Cinema Światowid
7 Emotions
godz. 20:30
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Saturday, October 20, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Lila's Book
godz. 11:45
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
Jak pies z kotem
godz. 13:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Clergy
godz. 16:00
Large Hall
Cinema Światowid
7 Emotions
godz. 17:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
First Man
godz. 19:30
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Sunday, October 21, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Lila's Book
godz. 11:45
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
7 Emotions
godz. 15:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
First Man
godz. 17:30
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Clergy
godz. 17:45
Large Hall
Cinema Światowid
First Man
godz. 20:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Jak pies z kotem
godz. 20:15
Large Hall
Cinema Światowid
Monday, October 22, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Large Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
Lila's Book
godz. 16:45
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
7 Emotions
godz. 18:15
Kameralna Hall
Cinema Światowid
First Man
godz. 20:00
Large Hall
Cinema Światowid
Jak pies z kotem
godz. 20:30
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Tuesday, October 23, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Large Hall
Cinema Światowid
Squadron 303
godz. 16:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
First Man
godz. 18:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
First Man
godz. 19:45
Large Hall
Cinema Światowid
7 Emotions
godz. 20:45
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Wednesday, October 24, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Large Hall
Cinema Światowid
7 Emotions
godz. 15:45
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
The Butler
godz. 18:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
First Man
godz. 19:45
Large Hall
Cinema Światowid
Jak pies z kotem
godz. 20:45
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Thursday, October 25, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Large Hall
Cinema Światowid
Jak pies z kotem
godz. 14:45
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
7 Emotions
godz. 16:45
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Large Hall
Cinema Światowid
Foxtrot
godz. 19:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
First Man
godz. 20:00
Large Hall
Cinema Światowid
Thursday, November 8, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
The Workshop
godz. 19:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Saturday, November 10, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Large Hall
Cinema Światowid
Thursday, November 22, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Summer
godz. 19:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Thursday, December 6, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:

godz. 20:00
Large Hall
Cinema Światowid
Thursday, December 13, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Loveling
godz. 19:00
Kameralna Hall
Cinema Światowid
Saturday, December 15, 2018
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Large Hall
Cinema Światowid
Saturday, January 12, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Large Hall
Cinema Światowid
Saturday, February 2, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Large Hall
Cinema Światowid
Wednesday, February 20, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:

godz. 09:00
Large Hall
Cinema Światowid
Saturday, March 2, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Saturday, March 30, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Large Hall
Cinema Światowid
Saturday, April 13, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce:
Saturday, May 11, 2019
Title:
Location:
Wybierz miejsce: